Ιταλία: Κινήσεις υψηλής στρατηγικής για την ενίσχυση και προστασία των προϊόντων της

Ιταλία: Κινήσεις υψηλής στρατηγικής για την ενίσχυση και προστασία των προϊόντων της

H Ιταλία καταχώρησε, προσφάτως, 5 προϊόντα ΠΟΠ και 5 ΠΓΕ, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως ηγέτιδας στην Ευρώπη.

Οι 10 νέες καταχωρήσεις προϊόντων θα επιτρέψουν σε περισσότερους από 500 επαγγελματίες τους κλάδου να εισέλθουν στο σύστημα ποιότητας που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Στόχος της Ιταλίας είναι η συνεχής κατοχύρωση καινούργιων προϊόντων, καθώς τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των εξαγωγών, με στόχο αυτές να αυξηθούν, εντός της προσεχούς πενταετίας, από τα 26 δισ. ευρώ που είναι σήμερα στα 50 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των 1.250 προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στην Ευρώπη, η Ιταλία κατατάσσεται στην 1η θέση με 264 προϊόντα, ήτοι το 20% του συνόλου, με κύκλο εργασιών στην παραγωγή ύψους 7 δισ. και απασχολώντας 80.231 επαγγελματίες, ενώ 2η κατατάσσεται η Γαλλία με 212 και 3η η Ισπανία με 178.

Ωστόσο, πρωταρχικός στόχος παραμένει η καταπολέμηση των απομιμήσεων ιταλικών προϊόντων και συγκεκριμένα του επονομαζόμενου “italian sounding”.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. M. Martina υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την ιστοσελίδα δημοπρασιών και αγοραπωλησιών eBay προκειμένου να γίνεται χρήση του προγράμματος της eBay VeRO (Verified Rights Owner). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα σύστημα που επιτρέπει στους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας) να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις. Σε αυτή την προσπάθεια κεντρικό ρόλο έχει και η Ένωση Συνεταιρισμών Γεωγραφικών Ενδείξεων (Aicig – (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche), η οποία έχει αναλάβει να ενημερώνει το eBay για τυχόν παραβιάσεις. Το eBay αναλαμβάνει, σε τέτοια περίπτωση την άμεση αφαίρεση της αγγελίας.