Αντίθετα στην Ισπανία, μετά από μία εξαιρετικά αντίξοη χρονιά (2012) καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής σκληρού σίτου...

Μείωση εκτάσεων παραγωγής σκληρού σίτου σε Ιταλία, Γαλλία-Αύξηση αποδόσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στην Ομάδα Εργασίας των Σιτηρών της COPA-COGECA, η καλλιεργητική περίοδος 2012/13 χαρακτηρίζεται από σημαντική πτώση εκτάσεων και παραγωγής σκληρού σίτου στις δύο μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες της ΕΕ – 27, την Ιταλία (-460 χιλ. στρέμματα) και την Γαλλία (-1 εκ. στρέμ.).

Αντίθετα στην Ισπανία, μετά από μία εξαιρετικά αντίξοη χρονιά (2012) καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής σκληρού σίτου (+120%), οι αποδόσεις του οποίου ανέκαμψαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στην Ελλάδα επίσης εκτιμάται αύξηση της παραγωγής.

Σύμφωνα, τώρα, με τα στοιχεία της COPA, κατά την εμπορική περίοδο 2013/14 στην ΕΕ-27 οι στρεμματικές αποδόσεις όλων των σιτηρών , πλην του σόργου, κατέγραψαν αύξηση, ενώ η παραγωγή μαλακού σίτου αυξήθηκε κατά 8,6% στους 133,8 εκ τόνους. Λόγω αυξημένων αποδόσεων , η παραγωγή σκληρού σίτου αυξήθηκε κατά 2,6% στους 8,1 εκ τ. παρά τη σημαντική μείωση των εκτάσεων (-18,5%).

Η μέση  στρεμματική απόδοση αραβοσίτου κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των σιτηρών (+10,7%), ώστε η παραγωγή αραβοσίτου εκτιμάται αυξημένη στους 63,6 εκ. τ (+13,2%).