Ιταλία: 2ος μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως

Ιταλία: 2ος μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Οίνου (OIV) το 2014 η Ιταλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως με μερίδιο 16,5%. Πρώτη είναι η Γαλλία (17,3%) και τρίτη η Ισπανία (14,1%). Η Ελλάδα κατατάσσεται 14η με μερίδιο 1,1%.

Η Ιταλία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως στην κατανάλωση οίνου. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η συνολική κατανάλωση οίνου στην Ιταλία παρουσιάζει διαδοχικές μειώσεις. Σε σχέση με το 2010, η συνολική κατανάλωση το 2014 παρουσιάζεται μειωμένη κατά 20% περίπου.

Η μηνιαία δαπάνη ενός ιταλικού νοικοκυριού υπολογίζετο σε περίπου 2.500 ευρώ. Από αυτά το 1,7% (περίπου 42,5 ευρώ) διετίθετο για αγορά αλκοολούχων ποτών και καπνού.

Η Ιταλία είναι καθαρός εξαγωγέας οίνου, με τις εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν το 2014 το 19,8% των παγκόσμιων εξαγωγών.

Το 2014 το ελληνικό κρασί αποτελούσε μόλις το 0,4% περίπου των συνολικών ιταλικών εισαγωγών. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί, ότι με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Οίνου εμφανίζεται σημαντική και συνεχόμενη μείωση των ελληνικών εξαγωγών κρασιού προς την Ιταλία.