Ιταλία: Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. λόγω της εξάπλωσης του Xylella fastidiosa

Ιταλία: Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. λόγω της εξάπλωσης του Xylella fastidiosa

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ε.Ε. με το επιχείρημα ότι οι ιταλικές αρχές δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Xylella fastidiosa στην Απουλία και έτσι δεν εμπόδισαν την εξάπλωσή του.

Μετά την πρώτη κοινοποίηση της εστίας Xylella fastidiosa στην περιοχή της Απουλίας τον Οκτώβριο του 2013, οι ιταλικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με τους κοινοτικούς κανόνες για τους οργανισμούς καραντίνας που είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και αποτρέπουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων διατάξεων, την απομάκρυνση μολυσμένων φυτών σε ορισμένα τμήματα των οριοθετημένων περιοχών αμέσως μετά την πρώτη επιβεβαίωση της παρουσίας του Xylella fastidiosa καθώς και την παρακολούθηση και δειγματοληψία των φυτών στα σχετικά τμήματα της οριοθετημένης περιοχής.

Το χρονοδιάγραμμα που κοινοποίησε η Ιταλία θεωρήθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματικό για να εξασφαλίσει την άμεση απομάκρυνση των μολυσμένων δένδρων, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Αυτή η έλλειψη επαρκούς δράσης αυξάνει τον υψηλό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του οργανισμού από την σημερινή οριοθετημένη περιοχή.