Καλές οι προβλέψεις για την ελαιοκομική περίοδο 2014/2015

Καλές οι προβλέψεις για την ελαιοκομική περίοδο 2014/2015

Μετά από μια καταστροφική περυσινή χρονιά 2013/2014, οι σημερινές εκτιμήσεις φωτίζουν με σχετική αισιοδοξία τη νέα ελαιοκομική περίοδο 2014/2015. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα του Δ.Σ. των Ελαιοκομικών Προϊόντων Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ3Π).

Ελαιόλαδο

Συγκεντρώνοντας όλες τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, προβλέπεται (αν δεν μεσολαβήσουν έκτακτα φαινόμενα) ότι η παραγωγή ελαιόλαδου της επερχόμενης περιόδου 2014/2015 στην Ελλάδα:

α) Θα ξεπεράσει το σοκ της καταστροφικά μειωμένης παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς

β) Θα επανέλθει σε μια συνολική παραγωγή (με κατά τόπους διακυμάνσεις) η οποία αναμένεται να είναι ελαφρά μειωμένη αλλά να πλησιάζει τον εθνικό μέσο όρο. Οι εκτιμήσεις που επικρατούν στην αγορά κυμαίνονται σήμερα στους 250-260 χιλ. τόνους ελαιολάδου.

γ) Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις για την ποιότητα, η οποία αναμένεται βελτιωμένη σε σύγκριση με την περυσινή.

δ) Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για μειωμένη ισπανική παραγωγή (κάτω του ενός εκατομμυρίου έναντι του περυσινού 1,7 εκ. τόνων), λογικά, οι τιμές μετά από μία αρχική μείωση όταν βγουν στην αγορά τα φρέσκα λάδια και αρχίσει η κανονική προσφορά, τότε, κατά τη διάρκεια της 2014/2015 θα διακυμανθούν σε ελαφρώς ανώτερα επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι.

Επιτραπέζιες ελιές

Οι εκτιμήσεις είναι παρόμοιες με του ελαιολάδου. Ξεπερνώντας και εδώ το περυσινό σοκ, εφέτος βαδίζουμε για μια χρονιά με παραγωγή κοντά στο μέσο όρο, αρκετά καλή στις περιοχές που έβρεξε ικανοποιητικά τις τελευταίες ημέρες. Επίσης ικανοποιητική είναι η ποιότητα λόγω περιορισμένων προσβολών (δάκος κ.α) και καλών μεγεθών (τεμαχισμών) ιδίως στους ελαιώνες που δεν αμελήθηκαν οι σωστές καλλιεργητικές πρακτικές.

Η αυξημένη προσφορά (παραγωγή) είναι λογικό να οδηγήσει σε μια μικρή μείωση των τιμών σε σύγκριση με πέρυσι, αν και το συνολικό εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, αναμένεται να αυξηθεί.

Αυτά είναι τα δεδομένα και αφορούν σε όλες τις ποικιλίες Χαλκιδικής, Κονσερβολιάς, Καλαμών, Θρούμπας.