Καλλιέργεια αραβοσίτου: Μέτρα προστασίας από το έντομο Διαβρώτικα

Καλλιέργεια αραβοσίτου: Μέτρα προστασίας από το έντομο Διαβρώτικα

Τα κυριότερα συμπτώματα από την προσβολή του εντόμου Diabrotica virgifera μπορεί να προκαλέσουν αναστολή της ανάπτυξης του φυτού, καθώς επίσης το φυτό μπορεί να καταρρεύσει.

Για την αποτελεσματική προστασία της καλλιέργειας του καλαμποκιού από το έντομο Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera Le Conte) οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω καλλιεργητικές πρακτικές:

  • Το ενσίρωμα δεν πρέπει να μεταφέρεται σε αμόλυντες περιοχές, διότι η μεταφορά ενσιρώματος από μολυσμένο χωράφι σε περιοχή που δεν έχει εντοπιστεί ο εχθρός, έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται μαζί και ο παθογόνος οργανισμός.
  • Καθαρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αφαίρεση των αυτοφυών φυτών αραβοσίτου. Τα γεωργικά μηχανήματα να καθαρίζονται από υπολείμματα εδάφους όταν μετακινούνται σε μη μολυσμένα χωράφια.
  • Αμειψισμπορά του αραβοσίτου με άλλη καλλιέργεια είναι αποδεδειγμένα η πιο αποτελεσματική μέθοδος καταπολέμησης με ποσοστό επιτυχίας 95-99% και ο ευκολότερος τρόπος προστασίας. Τα ενήλικα τοποθετούν τα αυγά τους στον αγρό στα σημεία από τα οποία τρέφονται. Αυτά μπορεί να είναι αγροί καλαμποκιού, ηλίανθου ή σόγιας (αυτά τα φυτά είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα τέλεια ) ή σοβαρά μολυσμένοι αγροί με ανθισμένα ζιζάνια. Η αμειψισπορά μεαποφυγή των παραπάνω φυτών σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων μπορεί να εμποδίσουν ζημιές από τις προνύμφες.
  • Μετατόπιση της ημερομηνίας σποράς της καλλιέργειας, πρώιμη ή όψιμη (με υβρίδιο ανάλογου βιολογικού κύκλου), καθιστά τα φυτά ανθεκτικά ή αποφεύγεται το κρίσιμο στάδιο της εκκόλαψης των αυγών.

Χημική καταπολέμηση

Οι ψεκασμοί ενάντια στα τέλεια μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Όλα τα εντομοκτόνα που συστήνονται κατά της πυραλίδας του καλαμποκιού είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του diabrotica virgifera, εκτός από τα κοκκώδη. Μία συνεχής επισήμανση της παρουσίας και του μεγέθους του πληθυσμού των τέλειων είναι απαραίτητη.

Υλικά επικάλυψης των σπόρων και σκευάσματα που εφαρμόζονται στο έδαφος είναι επίσης αποτελεσματικά, αλλά η επίδραση τους μειώνεται συνήθως σε πολύ ξηρές συνθήκες.

Δείτε Οδηγίες για Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της καλλιέργειας αραβοσίτου στην παρακάτω  παρουσίαση: