Καλλιέργεια αβοκάντο. Εμπιστοσύνη στη ντόπια τεχνογνωσία

Καλλιέργεια αβοκάντο. Εμπιστοσύνη στη ντόπια τεχνογνωσία

του Κων. Στ. Χαρτζουλάκηemail: kchartz@otenet.gr

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παραγωγών στη εσπερίδα που έγινε την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 στο Σκινέ από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων σε συνεργασία με την ομάδα παραγωγών εσπεριδοειδών και αβοκάντο ΄Κορμός. Αυτό επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των αγροτών για την δυναμική του αβοκάντο στα Χανιά.

Η ανάγκη εξασφάλισης υγιούς και κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και τα συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών στις νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την παραγωγή προϊόντων με μεγάλη προστιθέμενη αξία ήταν, μεταξύ των άλλων, στα συμπεράσματα της εσπερίδας που έγινε στο Σκινέ στις 30/1/2012 στην ίδια αίθουσα από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.

Ωστόσο, η ενημέρωση πρέπει γίνεται με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει εμπειρία για πάνω από 40 χρόνια. Η ενημέρωση για πρακτικές που εφαρμόζονται σε περιοχές με διαφορετικές συνθήκες, ειδικά σε μη καλά ενημερωμένους παραγωγούς, εγκυμονεί κινδύνους.

Η κατανάλωση π.χ. νερού άρδευσης, 700 κυβικά το στρέμμα, που αναφέρθηκε από το κ. E. Guirado Sánchez για την περιοχή της Μάλαγα και η χρήση των μικροεκτοξευτήρων δεν πρέπει να εφαρμόζονται στα Χανιά, εκτός ειδικών περιπτώσεων με πολύ αμμώδη εδάφη.

Μήπως πρέπει να εμπιστευθούμε την εγχώρια έρευνα, που όπως φάνηκε δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτή του εξωτερικού, παρέχεται δωρεάν στους παραγωγούς και να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωσή της. Αυτή θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.