Το έντομο λόγω του ήπιου χειμώνα, διαχείμασε με τις καλύτερες συνθήκες τόσο σε υπολείμματα ζιζανίων όσο και σε υπολείμματα καλλιεργειών...

Καλλιέργεια τομάτας: Μέτρα καταστολής του εντόμου Tuta absoluta

Λόγω των σημαντικών ζημιωνΤο έντομο λόγω του ήπιου χειμώνα, διαχείμασε με τις καλύτερες συνθήκες τόσο σε υπολείμματα ζιζανίων όσο και σε υπολείμματα καλλιεργειών στις περιπτώσεις που δεν είχαν καταστραφεί με ασφαλή φυτοϋγειονομική μέθοδο που προκάλεσε το μικρολεπιδόπτερο Tuta absoluta κατά τη φετινή περίοδο στην καλλιέργεια της τομάτας, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας,  υπενθυμίζει τα εξής:

Το έντομο λόγω του ήπιου χειμώνα, διαχείμασε με τις καλύτερες συνθήκες τόσο σε υπολείμματα ζιζανίων όσο και σε υπολείμματα καλλιεργειών στις περιπτώσεις που δεν είχαν καταστραφεί με ασφαλή φυτοϋγειονομική μέθοδο, μετά το πέρας της συγκομιδής.

Αποτέλεσμα να μη θανατωθούν οι μορφές του εντόμου (αυγά, νύμφες, ακμαία) και το καλοκαίρι να πολλαπλασιαστούν με γρήγορους ρυθμούς που όπως αποδείχθηκε ήταν δύσκολο να ελεγχθούν με τα συνήθη φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διότι πέρα των ευνοϊκών συνθηκών δεν είχαν ληφθεί προληπτικά καλλιεργητικά μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται άμεση καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με ασφαλή τρόπο με κάψιμο ή θάψιμο των φυτών σε μεγάλο βάθος ώστε να βρεθεί το έντομο σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες το χειμώνα (υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες του εδάφους) και όσα επιζήσουν θα
υπάρξει αδυναμία εξόδου στην επιφάνεια του εδάφους.

Όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο για τη νέα καλλιεργητική περίοδο που σε συνδυασμό με τα προληπτικά μέτρα πριν τη φύτευση και τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών φιλικότερων για το περιβάλλον και τους ωφέλιμους οργανισμούς έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού σε επίπεδα που δεν θα επιφέρει οικονομική ζημιά .

Επιπλέον απαιτείται:

  • Πριν τη φύτευση επιμελημένη καταστροφή των ζιζανίων ( π.χ. Αγριοτοματιά, Τάτουλας) όπου μπορεί να είχε διαχειμάσει με όλες τις μορφές ( αυγό, νύμφη, ακμαίο).
  • Αποφυγή καλλιέργειας πατάτας και φασολιού, σε γειτονικά χωράφια με την τομάτα και τη μελιτζάνα.
  • Φύτευση σπορόφυτων χωρίς την παρουσία του tuta absoluta. Τα φυτά πρέπει να διαθέτουν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
  • Παρακολούθηση του πληθυσμού των εντόμων, αρχής γενομένης 10 ημέρες πριν από τη φύτευση με ειδικές παγίδες φερομόνης φύλου, που ελκύουν και παγιδεύουν τα αρσενικά άτομα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ανησυχία που έχουν οι παραγωγοί για την αύξηση της προσβολής με τη χρήση φερομονικών παγίδων αυτό δε σχετιζεται με τη χρήση της φερομονικής παγίδας διότι τα θηλυκά και αρσενικά του εντόμου προσελκύονται από τις πτητικές ελκυστικές ουσίες (καϊρομόνες) που παράγονται από τα φυτά της τομάτας. Συνίστανται δύο παγίδες για κάθε στρέμμα και τοποθετούνται 10 εκ. πάνω από το σταυρό της κορυφής.
  • Μείωση αριθμού θηλυκών που γεννούν αυγά, με επέμβαση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών με ακμαιοκτόνο δράση και εφαρμογή βιολογικού σκευάσματος Bacillus thuringensis το οποίο είναι αποτελεσματικό μόνο όταν οι προνύμφες βρίσκονται έξω από τις στοές.
  • Παγίδες φωτός όπου όμως μπορεί να προσελκύσουν και ωφέλιμα.
  • Φερομονικές παγίδες νερού.
  • Στα θερμοκήπια κατασκευή προθαλάμου.
  • Κατασκευή δικτυοκηπίου.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρές ζημιές στην υπαίθρια ντομάτα από το έντομο Tuta absoluta και ιώσεις