Φιστικιά-Καρυδιά: Ιδανική εποχή για κλάδεμα και λίπανση

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Η καλλιέργεια της φιστικιάς βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο του λήθαργου.

Η εποχή αυτή θεωρείται ιδανική τόσο για τη λίπανση, όσο και για το κλάδεμα των δένδρων. Παράλληλα, η λήψη κάποιων βασικών, προληπτικών κυρίως μέτρων, μπορεί να περιορίσει σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα καρποφορίας αυτή την εποχή είναι σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ).

Με το σωστό καθαρισμό των δένδρων επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση ασθενειών (π.χ. βοτρυοσφαίρια, σεπτορίωση).

Λίπανση

Σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις στα τέλη του χειμώνα και κατά την άνοιξη είναι συνήθως ικανοποιητικές, δεν είναι απαραίτητη η πιο πρώιμη βασική λίπανση.

Για τη λίπανση της φιστικιάς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

  • Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση κάθε 2η χρονιά (τη χρονιά της ακαρπίας) στα μέσα Ιουλίου.
  • Εδαφολογική ανάλυση πριν τη φύτευση και στη συνέχεια ανά πενταετία.

Λίπανση ξηρικού φιστικεώνα

31
Πίνακας 1

Λίπανση αρδευόμενου φιστικεώνα

35
Πίνακας 2
Οι συστάσεις για τη λίπανση ξηρικών (πίνακας 1) και αρδευόμενων (πίνακας 2) φιστικεώνων. είναι από στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην «Ημερίδα για το κελυφωτό φιστίκι», (Ιούλιος 2014) από τον αναπληρωτή καθηγητή δενδροκομίας, του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Νάνου Γεώργιου.

ΚΑΡΥΔΙΑ

καρυδια

Η καλλιέργεια της καρυδιάς βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο του λήθαργου.

Με την απαιτούμενη προσοχή στο κλάδεμα και τη λίπανση, αλλά και τη λήψη προληπτικών μέτρων, μπορούν να περιοριστούν σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα καρποφορίας αυτή την εποχή είναι σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι τομές στο υγιές ξύλο θα πρέπει να είναι καθαρές (δεν θα πρέπει να υπάρχουν ίχνη μεταχρωματισμού), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμηλά. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών (π.χ. νοβαρίλ), ενώ καλό είναι να ακολουθεί ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό.

Με το κλάδεμα ο σκελετός θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόμης και τον επαρκή αερισμό της. Έτσι, περιορίζεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών (π.χ. ανθράκωση, βακτηρίωση).

Λίπανση

Η λίπανση της καρυδιάς θα πρέπει να βασίζεται τόσο σε φυλλοδιαγνωστική ανάλυση (κάθε 2 χρόνια στα μέσα Ιουλίου), όσο και σε ανάλυση εδάφους (κάθε 5 χρόνια).

Η καρυδιά είναι δένδρο απαιτητικό σε άζωτο, με κρισιμότερες περιόδους τα στάδια της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, της πρώτης ανάπτυξης των καρπών και του γεμίσματος της ψίχας. Γι’ αυτό θα πρέπει η αζωτούχος λίπανση να εφαρμόζεται σε τρεις δόσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του δένδρου σε όλα τα στάδια.

Σε γενικές γραμμές, οι ανάγκες σε βασικά στοιχεία φυτειών με πλήρη παραγωγή αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 685
Στοιχεία από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων