Καμία χρήση φυτοφαρμάκων για ασφαλής συγκομιδή αμπελόφυλλων

Καμία χρήση φυτοφαρμάκων για ασφαλής συγκομιδή αμπελόφυλλων

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα πολλές φορές ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πολλαπλάσια του επιτρεπτού ορίου του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και επιβάλλονται διοικητικές (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις στους ελεγχόμενους βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πέραν των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία.

Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και ΟΧΙ τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι.

Για τα αμπελόφυλλα δεν έχει γίνει καμία μελέτη που να τεκμηριώνει τον ασφαλή χρόνο αναμονής για τη συγκομιδή τους μετά από εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Άλλωστε υπάρχουν και σκευάσματα που αναγράφουν στην ετικέτα τους κατηγορηματικά τη φράση «Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν».

Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση γεωργικού φαρμάκου.