Καναδάς: Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην επαρχία του Οντάριο

Καναδάς: Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην επαρχία του Οντάριο

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι επαρχίες Οντάριο, Μανιτόμπα και Σασκάτσουαν,  διαχρονικά απορροφούν συνολικά περισσότερο από το ήμισυ ων Ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στον Καναδά.  Το 2014, συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν προς αυτές εξαγωγές που αντιστοιχούν στο 50.4% των σχετικών εξαγωγών μας προς τον Καναδά.

Από αυτές ενδιαφέρον γα τις εισαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων εμφανίζει ιδίως η επαρχία του Οντάριο. Οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών στη Μανιτόμπα και Σασκάτσουαν, περιοχές η οικονομία των οποίων είναι βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στις αγροτικές καλλιέργειες, είναι πολύ περιορισμένες.

Το Οντάριο είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό και η πλέον οικονομικά ανεπτυγμένη επαρχία του Καναδά. Πρωτεύουσα του Οντάριο είναι το Τορόντο. Στο Οντάριο επίσης βρίσκεται και η πρωτεύουσα του Καναδά, Οττάβα.

Σε αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, νωπά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, κονσέρβα ροδάκινο η χώρα μας συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των 5 πρώτων προμηθευτών του Καναδά, κατάσταση που αντιστοιχεί πλήρως και στην εικόνα του Οντάριο.

Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το μέγεθος της Ελληνικής Κοινότητας που διαβιεί στο Οντάριο αλλά και την καλή φήμη των Ελληνικών προϊόντων, η περαιτέρω διείσδυση ελληνικών προϊόντων, κυρίως διατροφής, στην τοπική αγορά είναι απολύτως εφικτή. Παράλληλα, η δυναμική παρουσία των Ελλήνων επιχειρηματιών στον κλάδο της μαζικής εστίασης, μπορεί να προωθήσει τη φιλοσοφία της μεσογειακής κουζίνας στον τοπικό πληθυσμό, και κυρίως στα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια. Είναι γεγονός ότι ελληνικά προϊόντα διατροφής έχουν κερδίσει σημαντική πρόσβαση και στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της καναδικής αγοράς, κυρίως μέσω της ευρείας προβολής της μεσογειακής διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των καταναλωτών δυσκολεύεται να εντοπίσει ελληνικά τρόφιμα,  καθώς αυτά (με μικρές εξαιρέσεις όπως το ελαιόλαδο, τις βρώσιμες ελιές, τις κομπόστες φρούτων και ορισμένα τυροκομικά) δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στα ράφια των επώνυμων αλυσίδων. Οι Έλληνες διανομείς τροφίμων αφενός δυσκολεύονται σημαντικά να επιτύχουν πρόσβαση στα μεγάλα δίκτυα λιανικής, ενώ αφετέρου αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με την τροφοδοσία εστιατορίων ελληνικής κουζίνας με ελληνικές πρώτες ύλες, καθώς όλο και περισσότερα Ελληνικά εστιατόρια προτιμούν τα χαμηλότερου κόστους ισοδύναμα προϊόντα άλλων χωρών.

Κυριότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών

Προς την κατεύθυνση της υπέρβασης των ως άνω δυσχερειών και λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική σημασία των τροφίμων στο διμερές εμπόριο Ελλάδας – Καναδά καθώς και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από την Ολοκληρωμένη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETA) όταν η τελευταία τεθεί σε ισχύ (ιδίως για όσα Ελληνικά ΠΟΠ-ΠΓΕ έχει επιτευχθεί προστασία στο πλαίσιο της και για τα τυριά, για τα οποία έχει συμφωνηθεί ο διπλασιασμός των ποσοστώσεων αδασμολόγητης εισαγωγής), είναι προφανής η ανάγκη συντονισμού και εντατικοποίησης των προσπαθειών δυναμικής προώθησης ποιοτικών τροφίμων και ποτών στον Καναδά.

sial

Οι κυριότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στο Οντάριο, η συμμετοχή στις οποίες θα ενδυνάμωνε την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων διατροφής είναι:

  • SIAL CANADA (28-30.04.2015, 13-15.04.2016). Η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην περιοχή. Πραγματοποιείται ετησίως εναλλασσόμενη μεταξύ Τορόντο και Μόντρεαλ (http://www.sialcanada.com)
  • CRFA SHOW (01-03.03.2015, 28.02-01.03.2016). Ενδιαφέρουσα έκθεση ειδών διατροφής, όπου συγκεντρώνονται οι κυριότεροι επαγγελματίες του κλάδου (http://restaurantshow.ca)
  • GOURMET FOOD & WINE EXPO (19-22.11.2015). Η μεγαλύτερη διοργάνωση ανοικτή στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις κρασιών από όλο τον κόσμο (http://www.foodandwineexpo.ca)
  • TORONTO FOOD AND DRINK MARKET (, 10-12.04.2015, 08-10.04-2016). Παρουσιάζει ποικιλία τροφίμων και ποτών από όλο τον κόσμο (http://www.tofoodanddrinkmarket.com)