Κάπνισμα: Μια ευρωπαϊκή συνήθεια – Στην πρώτη θέση η Ελλάδα

Κάπνισμα: Μια ευρωπαϊκή συνήθεια – Στην πρώτη θέση η Ελλάδα

Στην Ευρώπη σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 1 στους 4 πολίτες (26% του πληθυσμού) παραμένει καπνιστής, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και νέων ηλικίας 15-24 ετών, με αποτέλεσμα περίπου 700.000 πρόωρους θανάτους και, φυσικά, σοβαρά προβλήματα υγείας, καρκίνους, καρδιοπάθειες και παθήσεις του αναπνευστικού.

Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι ακόμα πιο υψηλό φθάνοντας το 38% του πληθυσμού και αποτελεί τη χώρα με τους περισσότερους καπνιστές στην Ευρώπαϊκή Ένωση. Το χαμηλότερο ποσοστό καπνιστών παρατηρείται στη Σουηδία.

Προϊόντα καπνού είναι εκείνα που παράγονται εξ’ολοκλήρου ή εν μέρει από το φύλλο του καπνού και ο καταναλωτής τα καπνίζει, τα μασάει ή τα εισπνέει. Στο σύνολό τους περιέχουν νικοτίνη, ουσία ψυχοτρόπο (ψυχοτρόπος ουσία είναι η χημική ουσία – φυσική ή συνθετική – που δρα κυρίως επί του κεντρικού νευρικού συστήματος επηρεάζοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα μεταβολές στην αντίληψη, τη διάθεση, τη συνείδηση, τη γνωστική λειτουργία, και συμπεριφορά) και έντονα εθιστική.

Ο καπνός περιέχει περισσότερες από 4000 χημικές ουσίες από τις οποίες τουλάχιστον 250 είναι βλαβερές και περισσότερες από 50 καρκινογόνες.

  • Το 94% των καπνιστών στην Ε.Ε. αρχίζουν το κάπνισμα πριν τα 25.
  • Το 25% των Ευρωπαϊων ηλικίας 15 – 24 καπνίζουν.
  • 14 χρόνια χάνει από τη ζωή του κάθε καπνιστής κατά μέσο όρο.