Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής γλυκοζιτών στεβιόλης

Μονάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας του φυτού στέβια στην περιοχή του νομού Καρδίτσας, θα εγκατασταθεί στον οικισμό «Κόμπελος», σε κτίριο επιφάνειας 250 τ.μ., που ήδη έχει μισθώσει ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας» από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φαναρίου της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο «LEADER», η μονάδα του «ΑΣ Στέβιας» εντάσσεται στο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 260.000 ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης 50%.

Από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης του συνεταιρισμού, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι εξασφαλίστηκε η προμήθεια των κατάλληλων σπόρων, οργανώθηκε η συνεργασία με εξειδικευμένο φυτώριο της Λάρισας για την παραγωγή των φυτών στέβιας και έγινε η φύτευση σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών σε 14 αγροτεμάχια που είναι διεσπαρμένα σε όλο το Νομό Καρδίτσας. Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε η συγκομιδή και η αποξήρανση των φυτών.

Η βασική προτεραιότητα του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η παρακολούθηση και η τεκμηρίωση όλων των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό ο συνεταιρισμός απέστειλε δείγματα αποξηραμένων φύλλων για τις απαραίτητες αναλύσεις σε εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Για τις αναλύσεις επιλέχτηκαν 14 τυχαία δείγματα αποξηραμένων φύλλων, ένα από κάθε αγροτεμάχιο. Η περιεκτικότητα των δειγμάτων στους βασικούς γλυκοζίτες στεβιόλης (στεβιοσίδη και ρεμπαουδιοσίδη Α) κυμαίνεται μεταξύ 8,1–10%.

Τα παραπάνω αποτελέσματα, σύμφωνα με τα στελέχη του συνεταιρισμού, επιβεβαιώνουν την αισιοδοξία για τη δυνατότητα αποδοτικής καλλιέργειας του φυτού στο Νομό Καρδίτσας, καθώς και για τη μεταποίηση και την παραγωγή τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέβιας Γεώργιος Ν. Κουλοσούσας, η μονάδα αυτή θα εκχυλίζει αποξηραμένα φύλλα στέβιας, χωρίς οργανικούς διαλύτες, βασισμένη στην πράσινη ενέργεια, σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε στο εργαστήριο του επίκουρου καθηγητή Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας Κώστα Πετρωτού.

Πρόκειται για μια μονάδα παραγωγής γλυκοζιτών στεβιόλης, χαμηλής όχλησης, όπου μετά την εκχύλιση το διάλυμα υποβάλλεται σε διαδικασία φιλτραρίσματος, διαχωρισμού των γλυκοζιτών στεβιόλης από άλλες ουσίες, αποχρωματισμού και συμπύκνωσης του διαλύματος προκειμένου να παραχθεί διάλυμα περιεκτικότητας 60% γλυκοζιτών στεβιόλης (σιρόπι) καθαρότητας άνω του 95%.