Σε μεμονωμένα κτήματα και εφόσον οι ελαιοπαραγωγοί κρίνουν ότι τους συμφέρει, πρέπει να εφαρμόζονται...

Το χαμηλό ποσοστό καρπόδεσης, εμπόδιο για τη γενικευμένη καταπολέμηση του δάκου

Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό της φετινής καρπόδεσης στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε Φωκίδας που συμπεριλαμβάνονται η παραλιακή ζώνη (λαδοελιά) και ο ελαιώνας της Άμφισσας (επιτραπέζιες ποικιλίες) δεν καθιστά δυνατή την διενέργεια γενικευμένου δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Ψεκασμοί δολωματικοί έχουν γίνει και θα ολοκληρωθούν σε τμήματα του ελαιώνα Άμφισσας που παρατηρήθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία, συγκέντρωση καρποφορίας σε ποσοστό και έκταση που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εφαρμογής της προληπτικής μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών για την προστασία του ελαιοκάρπου από το δάκο της ελιάς και όχι σε μεμονωμένα κτήματα.

Οι περιοχές αυτές είναι :

1. Το νότιο τμήμα του άξονα Ιτέας – Κίρρας

2. Το τμήμα ‘Κακανού – Δέλτα Χρισσού – Καλύβα Χρισσού’

3. Το τμήμα ‘Αγία Μαρίνα – Μελίσσι’

4. Εκατέρωθεν της οδού Αμφισσας – Ιτέας πλησίον του οικισμού Άμφισσας

5. Το τμήμα ‘Ξηροκάμινος – Κουμπούλοι’

6. Ελαιοκομικές περιοχές Δεσφίνας

Στις υπόλοιπες ελαιοκομικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων και αυτών της λαδοελιάς (παραλιακή ζώνη) δεν θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών.

Σε μεμονωμένα κτήματα και εφόσον οι ελαιοπαραγωγοί κρίνουν ότι τους συμφέρει, πρέπει να εφαρμόζονται ατομικοί θεραπευτικοί ψεκασμοί καλύψεως από τους ίδιους τους παραγωγούς, όπως γίνεται κάθε χρόνο σ’ αυτήν την περίπτωση.

Τονίζεται ότι και στις περιοχές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν δολωματικοί ψεκασμοί και επειδή το ποσοστό καρποφορίας δεν είναι σταθερό πάνω από 25% αλλά κυμαίνεται, οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να επιθεωρούν τα κτήματά τους τακτικά προκειμένου να εφαρμόσουν θεραπευτικούς ψεκασμούς καλύψεως σε περίπτωση που χρειαστεί, δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση οι δολωματικοί ψεκασμοί τμημάτων του ελαιώνα δεν είναι ικανοί φέτος να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία του ελαιοκάρπου από δακοπροσβολή, ιδιαίτερα αν οι καιρικές συνθήκες ευνοήσουν τον έντονο πολλαπλασιασμό του εντόμου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2265350551, 2265350547, 2265350548.