Καρπόκαψα μηλιάς: Μεγάλη προσοχή στο διάστημα μεταξύ ψεκασμού-συγκομιδής

Καρπόκαψα μηλιάς: Μεγάλη προσοχή στο διάστημα μεταξύ ψεκασμού-συγκομιδής

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, το μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο και τον αριθμό ημερών έως την συγκομιδή.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση  έως την συγκομιδή γιατί ορισμένα  από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτή την χρονική περίοδο.

66