καρυδια1

Καρυδιά – Καρπόκαψα: Τακτική επιθεώρηση παγίδων και καρπών

Την προσοχή των παραγωγών για την εμφάνιση της τρίτης γενεάς της καρπόκαψας στις καλλιέργειες καρυδιάς από τα μέσα Αυγούστου, εφιστά το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοΰγεονομικού Ελέγχου Βόλου.

Προσβολή από καρπόκαψα
Προσβολή από καρπόκαψα

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους και παράλληλα συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών διότι η τρίτη γενεά μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Εφαρμογή ψεκασμών – Πλήρη κάλυψη των δέντρων

Σε περίπτωση συλλήψεων ή προσβολής συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Ο χρόνος επέμβασης εξαρτάται από τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προσβολών, τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες.