Καρυδιά: Προστασία των δέντρων από ανθράκωση και βακτηρίωση

Καρυδιά: Προστασία των δέντρων από ανθράκωση και βακτηρίωση

Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδου ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση της ανθράκωσης και της βακτηρίωσης.

Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί συμπτώματα ή υπάρχει ιστορικό προσβολών. Οι επεμβάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται όταν επικρατούν ευνοϊκές για τις ασθένειες κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία).

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Ανθράκωση: boscalid, copper hydroxide, copper oxychloride, myclobutanil, pyraclostrobin.

Βακτηρίωση: copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride.