Γερμανία: Η κατανάλωση επιτραπέζιων σταφυλιών – Το ελληνικό μερίδιο αγοράς

Γερμανία: Η κατανάλωση επιτραπέζιων σταφυλιών – Το ελληνικό μερίδιο αγοράς

H κατανάλωση επιτραπέζιων σταφυλιών ανά νοικοκυριό στη Γερμανία το 2014 ανήλθε σε 5,3 κιλά. Tα 2/3 αυτών καταναλώθηκαν την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου.

Προτιμώνται τα σταφύλια χωρίς κουκούτσια (74% της συνολικής κατανάλωσης το 2014) ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται και αύξηση της κατανάλωσης των ροζέ σταφυλιών. Το 80% της συνολικής κατανάλωσης αφορά στα ανοικτόχρωμα σταφύλια και το 20% σε σκουρόχρωμα.

Οι εισαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών στη Γερμανία

Οι εισαγωγές του 2014 ήταν μειωμένες κατά 4,3% έναντι του 2013.

Το 32,2% των εισαγωγών του 2014 αφορούσε σε ιταλικά σταφύλια, το 12,6% σε ισπανικά και το 11,8% σε νοτιοαφρικανικά.

Το ελληνικό μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 9,6%. Οι ελληνικές εισαγωγές του 2014 ήταν μειωμένες κατά 6,8% έναντι του 2013.

Το 57,5% του συνόλου των εισαγωγών προήλθε από την ΕΕ.