Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων: Κατανομή εκτάσεων και κοινοτικών κονδυλίων

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων: Κατανομή εκτάσεων και κοινοτικών κονδυλίων

Σύμφωνα και με τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξιμων παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, καθορίστηκε η κατανομή κατά Περιφερειακή Ενότητα των εκτάσεων και των κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016.

Αναλυτικά:

098

78900

88

*Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κέας-Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας).
** Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου)

Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:
i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
ii) επανεμβολιασμός

Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους.

Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2015-2016 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 2016.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση εδώ.