Καταψηφίστηκε η πρόταση έγκρισης για το μεταλλαγμένο καλαμπόκι

Στο χθεσινό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, 19 χώρες καταψήφισαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση της καλλιέργειας του μεταλλαγμένου καλαμποκιού 1507, μόλις 5 ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ενώ 4 απείχαν.

Αναλυτικά, κατά της πρότασης ψήφισαν: Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία. Υπέρ της πρότασης: Αγγλία, Εσθονία, Ισπανία, Σουηδία, Φιλανδία. Απείχαν: Βέλγιο, Γερμανία, Πορτογαλία, Τσεχία.