Η αγορά καταψυγμένων φρούτων και λαχανικών στην Τουρκία – Η θέση της Ελλάδας

Η αγορά καταψυγμένων φρούτων και λαχανικών στην Τουρκία – Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, τα τελευταία χρόνια η αγορά των κατεψυγμένων προϊόντων στην Τουρκία αναπτύχθηκε σημαντικά, γεγονός που αποδίδεται στη σταδιακή αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, στις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, στην αστικοποίηση και στο  αυξανόμενο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, το οποίο, ωστόσο, παραμένει χαμηλό.

Το ενδιαφέρον των Τούρκων καταναλωτών όσον αφορά στα καταψυγμένα προϊόντα επικεντρώνεται κυρίως στο να μην περιέχουν βλαβερά για την υγεία συστατικά ενώ η γεύση και η μεγάλη διάρκεια ζωής εν λόγω προϊόντων φαίνεται να είναι δευτερεύουσας σημασίας. Ωστόσο, η τελική τους ζήτηση επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως είναι οι η διαφήμιση και η γκάμα των προσφερομένων προϊόντων.

Καταψυγμένα φρούτα και λαχανικά

Η παραγωγή της Τουρκίας σε νωπά φρούτα και λαχανικά είναι μεγάλη. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Τουρκίας το 2013 παρήχθησαν συνολικά 47,8 εκ τόνοι φρούτων και λαχανικών. Λόγω του μεγέθους της παραγωγής, η βιομηχανία επεξεργασίας τους είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην Τουρκία.

Το 2013, η Ελλάδα βρέθηκε στη 10η θέση ως χώρα προορισμού τουρκικών κατεψυγμένων λαχανικών και στη 14η θέση όσον αφορά στις χώρες προέλευσης των εν λόγω προϊόντων. Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Τουρκίας στα καταψυγμένα λαχανικά ως προς τις εξαγωγές ήταν το ΗΒ, η Γερμανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ ενώ ως προς τις εισαγωγές ήταν η Ουγγαρία, η Κίνα, η Αίγυπτος και η Μαλαισία.

Αισθητά χαμηλότερες είναι οι τουρκικές εισαγωγές κατεψυγμένων φρούτων / καρπών. Όσον αφορά στις εισαγωγές, η Κίνα, η Σερβία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης των εν λόγω προϊόντων ενώ το μερίδιο της Ελλάδας στο σύνολο των τουρκικών εισαγωγών φτάνει το 2,2%. Η Τουρκία εξάγει σημαντικές ποσότητες κατεψυγμένων φρούτων / καρπών στη Γερμανία, στο ΗΒ, στην Ολλανδία, και στις ΗΠΑ.

Η Τουρκία είναι μια χώρα που υποστηρίζει τον αγροτικό της πληθυσμό και την αγροτική της παραγωγή. Παράλληλα ένα από τα βασικά προβλήματα της οικονομίας της είναι το έλλειμμα στο εμπορικό της ισοζύγιο. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις εξαγωγές της και ιδιαίτερα αυτές των αγροτικών προϊόντων ενώ παράλληλα επιβάλλει δασμολογικά και άλλα μέτρα στις εισαγωγές.

Παρά το γεγονός ότι η τοπική παραγωγή είναι ιδιαιτέρως προστατευμένη από το διεθνή ανταγωνισμό με τις περιοριστικού τύπου εισαγωγικές πρακτικές καθώς και το υψηλό δασμολόγιο, πραγματοποιούνται εισαγωγές κατεψυγμένων προϊόντων αρκετών εκατομμυρίων.

Τα τοπικά παραγόμενα καταψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν μια μεγάλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού, ωστόσο υπάρχει και μια μικρότερη μερίδα καταναλωτών που αναζητούν την ποιότητα και είναι διατεθειμένοι να επωμιστούν το κόστος του ακριβότερου εισαγόμενου, συχνά ευρωπαϊκού, κατεψυγμένου προϊόντος. Τα ελληνικά καταψυγμένα προϊόντα μπορούν να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της τουρκικής αγοράς.