Κατάρτιση νέων γεωργών: Μπαίνει επιτέλους σε εφαρμογή

Κατάρτιση νέων γεωργών: Μπαίνει επιτέλους σε εφαρμογή

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, έχοντας αδιαφορήσει μέχρι και σήμερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται να προχωράει το θέμα της κατάρτισης των νέων γεωργών, οι οποίοι περιμένουν εδώ και 2 χρόνια να εκπαιδευτούν.

Η εκπαίδευση, πέρα του ότι είναι απαραίτητη για να καταφέρει ένας νέος γεωργός να δημιουργήσει μια βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση, αποτελεί υποχρέωση του Προγράμματος Νέων Γεωργών.

Η Απόφαση που υπογράφηκε αφορά:

  • τους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013 (Β΄ προκήρυξη) και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014 – 2020,
  • τους νέους γεωργούς που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020,
  • τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Αρμόδιος για την κατάρτιση των δικαιούχων είναι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα.