Κατάσχεση της μεγαλύτερης έως σήμερα ποσότητας παράνομων φυτοφαρμάκων – Επικίνδυνα και χωρίς αποτέλεσμα

Κατάσχεση της μεγαλύτερης έως σήμερα ποσότητας παράνομων φυτοφαρμάκων – Επικίνδυνα και χωρίς αποτέλεσμα

Τη μεγαλύτερη έως σήμερα ποσότητα παράνομων φυτοφαρμάκων κατέσχεσαν οι αρμόδιες αρχές σε χωριό της Χαλκιδικής.

Η έκταση που έχει λάβει η παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων στην χώρα δεν περιορίζεται μόνο στην παράνομη εισαγωγή από γειτονικές χώρες φυτοφαρμάκων για προσωπική χρήση από μεμονωμένους καλλιεργητές, αλλά στην λειτουργία εγκληματικών κυκλωμάτων που διακινούν τεράστιες ποσότητες προερχόμενες κυρίως από γειτονικές χώρες μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος των παραγωγών, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Επικίνδυνα και χωρίς αποτέλεσμα

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα φυτοφάρμακα τα οποία αποτελούν αντικείμενο του λαθρεμπορίου, αποτελούν συνήθως σκευάσματα που έχουν αποσυρθεί είτε ως επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών (π.χ. καρκινογόνα), είτε ως επικίνδυνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση των σκευασμάτων αυτών είναι ασύμφορη για τον παραγωγό καθώς συχνά η σύνθεση δεν είναι η εγγυημένη, ή το προϊόν καθίσταται μη εμπορεύσιμο και μη εξαγώγιμο όταν βρεθούν σ’ αυτό υπολείμματα παράνομων φυτοφαρμάκων.