Καταβολή αποζημιώσεων σε 6.017 δικαιούχους παραγωγούς

Καταβολή αποζημιώσεων σε 6.017 δικαιούχους παραγωγούς

Αποζημιώσεις ύψους 7,5 εκατ. € σε 6.017 δικαιούχους παραγωγούς θα καταβάλει αύριο Παρασκευή 24 Μαρτίου ο ΕΛ.Γ.Α..

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Έβρου όπου καταβάλλονται συνολικά 899.671,91 ευρώ.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό εδώ.