Καταχώρηση ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Καταχώρηση ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Με δραματικά αργούς ρυθμούς καταχωρούνται ψηφιακά από τους αμπελουργούς στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΥπΑΑΤ οι Δηλώσεις Συγκομιδής.

Με 12 ημέρες να απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ψηφιακής υποβολής (30.11.2014), τα στοιχεία καταχωρήσεων του ΥπΑΑΤ, είναι απογοητευτικά.

Πέρυσι, που η ψηφιακή καταχώριση ήταν πιλοτική και προαιρετική, είχαν καταχωρηθεί 16.659 Δηλώσεις Συγκομιδής έως τις 14.11.2013, ενώ οι αντίστοιχες Δηλώσεις φέτος ανέρχονται για την ίδια ημερομηνία στις 10.106 δηλαδή είναι λιγότερες κατά 40%.

Μόνο στις περιφέρειες Κρήτης, Μακεδονίας και Θεσσαλίας έχουν καταχωρηθεί περισσότερες Δηλώσεις Συγκομιδής από πέρσι και αυτό εξαιτίας της υποχρέωσης υποβολής ψηφιακής Δήλωσης Συγκομιδής για τους αμπελουργούς που κατέχουν δικαίωμα απόσταξης τσικουδιάς και τσίπουρου.

Βέβαια υπάρχουν νομοί που δείχνουν καλύτερη εικόνα από πέρσι όπως των Σερρών και της Κεφαλονιάς, όμως νομοί με πολλές αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, όπως Κορινθίας, Βοιωτίας, Αχαΐας, παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση στο ρυθμό καταχωρήσεων. Η ΚΕΟΣΟΕ επίσης διαπιστώνει ότι ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στις περιοχές που εδρεύουν οινοποιητικοί συνεταιρισμοί.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι αμπελουργοί που κατέχουν ταυτόχρονα ελαιουργικές εκμεταλλεύσεις είναι απασχολημένοι με τις εποχικές εργασίες συλλογής ελαιοκάρπου και προφανώς, θα συνωστισθούν στις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι το ψηφιακό σύστημα του ΥπΑΑΤ μπορεί να υποδεχθεί 10.000 καταχωρήσεις ημερησίως.

Ποιοι πρόσωπα απαλλάσσονται και ποια όχι από την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής

Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών, τον ίδιο κωδικό.

Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων συγκομιδής η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων παρά μόνο από την αντίστοιχη Δ.Α.Ο.Κ και κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού.

Για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης πατήστε εδώ.