Οι νέες κατευθύνσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική στην υγεία και στο αλκοόλ

Οι νέες κατευθύνσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική στην υγεία και στο αλκοόλ

Σε λίγες ημέρες, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσει μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Η έκθεση συντάχθηκε από επιτροπή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία και το αλκοόλ, θεωρώντας ότι οι διαπιστώσεις που έγιναν πριν από δέκα χρόνια έχoυν αλλάξει.

Η έκθεση κάνει μια σειρά προτάσεων όπως:

1. Ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς.

Η έκθεση δεν είναι καταπέλτης, αλλά υποστηρίζει την χορήγηση χαμηλότερων ενισχύσεων στην παραγωγή κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών και στροφή προς την παραγωγή οίνων ποιότητας. Αυτή η ιδέα δεν ενισχύει την κατεύθυνση της ανάπτυξης οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη και θεωρείται ως ένας τρόπος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Αυτή η πολιτική θα επιφέρει σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες «μείωση της επικίνδυνης κατανάλωσης αλκοόλ, και την ίδια στιγμή, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές».

2. Φορολόγηση και θέσπιση ελάχιστης τιμής

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του φόρου οινοπνευματωδών ποτών. Συμβουλεύει να συντονισθούν οι διάφορες πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών) έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η αποτελεσματικότητα των φόρων από τη μείωση της κατανάλωσης (με τη μείωση των τιμών). Η έκθεση εξετάζει επίσης την καθιέρωση μιας ελάχιστης τιμής ανά μονάδα αλκοόλ ώστε να έχει ένα “σημαντικό αντίκτυπο στους ανθρώπους που καταναλώνουν αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες».

3. Συντονισμός δράσεων που επηρεάζουν την διασυνοριακή κατανάλωση

Οι ειδικοί φαίνεται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διασυνοριακή κατανάλωση η οποία αναστέλλει τις πολιτικές που εφαρμόζει ένα κράτος δίνοντας ευκολότερη πρόσβαση σε κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά με χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες της. Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν μια συντονισμένη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό αυτής της επίδρασης της κατανάλωσης των συνόρων, η οποία πλήττει κυρίως τους νέους.

4. Ετικέτες με αναγραφή συστατικών και θερμίδων

Η υποχρεωτική σήμανση των θερμίδων και των συστατικών για το αλκοόλ είναι μια πρόταση που είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια. Η έκθεση απηχεί την άποψη αυτή και δηλώνει ότι μπορεί να προκύπτει συμφέρον από τη διαφήμιση μέσω Διαδικτύου.