Καθορίστηκαν τα ποσά 5 συνδεδεμένων ενισχύσεων

Καθορίστηκαν τα ποσά 5 συνδεδεμένων ενισχύσεων

Καθορίστηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις τα ποσά 5 συνδεδεμένων ενισχύσεων για το έτος 2017 και συγκεκριμένα για:

  • την καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,
  • των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών,
  • των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών,
  • των σπαραγγιών και
  • των καρπών με κέλυφος.

Αναλυτικά το ύψος ενίσχυσης, ανά καλλιέργεια:

  • καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 16,366 ευρώ/στρ,
  • καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 8,722 ευρώ/στρ.
  • καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 15,407 ευρώ/στρ.
  • καλλιέργεια σπαραγγιών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 60,2 ευρώ/στρ.
  • καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 12,574 ευρώ/στρ.