Καθορίστηκαν τα ποσά των 5 συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2016

Καθορίστηκαν τα ποσά των 5 συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2016

Καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2016 στους τομείς:

  • των ζαχαρότευτλων
  • των σπόρων σποράς
  • των συμπύρηνων ροδάκινων για χυμοποίηση
  • των σπαραγγιών
  • της σηροτροφίας

Συγκεκριμένα:

  • Ζαχαρότευτλα: 72,45 ευρώ/ στρέμμα,
  • Σπόροι σποράς: 43,9 ευρώ/στρέμμα,
  • Συμπύρηνα ροδάκινα για χυμοποίηση: 16,7 ευρώ/ στρέμμα
  • Σπαράγγια:  50 ευρώ/στρέμμα
  • Σηροτροφία: 251 ευρώ/κουτί.

Στην σηροτροφία και στα συμπύρηνα ροδάκινα για τη χυμοποίηση ροδάκινου καθορίστηκε η τιμή με βάση την ενδεικτική τιμή που είχε καθοριστεί στην σχετική Υπουργική Απόφαση. Στους σπόρους σποράς καθορίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό και τα επιλέξιμα εκτάρια.

Στο σπαράγγι και στα ζαχαρότευτλα, λόγω του μικρότερου αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η τιμή καθορίστηκε σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα της ενδεικτικής τιμής.