Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα βιομηχανικής τομάτας

Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα βιομηχανικής τομάτας

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το έτος 2016.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση ως γνωστόν καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 63,39 €/στρέμμα.

Να σημειωθεί ότι για το έτος ενίσχυσης 2015, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας είχε καθοριστεί στα 55,84 €/στρ.