Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2016.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση ως γνωστόν καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ανά έτος.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 52 ευρώ/στρέμμα.

Να σημειωθεί ότι για το έτος ενίσχυσης 2015, το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση ήταν 31 €/στρέμμα.