Τα Κέντρα Μελισσοκομίας σε ολόκληρη τη χώρα – Αρμοδιότητες, Χρηματοδότηση

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας σε ολόκληρη τη χώρα – Αρμοδιότητες, Χρηματοδότηση

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και φιλοξενούνται από Αγροτικούς – Μελισσοκομικούς Φορείς.

1221

Πέραν των παραπάνω Κέντρων, προβλέπεται και η λειτουργία ενός γραφείου στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), με έδρα τη Λάρισα.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας είναι αυτόνομες μονάδες διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας.

Οι κυριότερες αρμοδιότητές  τους είναι:

  • Παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής και επιστημονικής υποστήριξης στους μελισσοκόμους.
  • Ενημέρωση των μελισσοκόμων για τα ισχύοντα προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας.
  • Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων.
  • Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης για αρχάριους ή προχωρημένους μελισσοκόμους.
  • Παραλαβή αιτήσεων, συγκέντρωση δικαιολογητικών, ενημέρωση και όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή και υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.
  • Δειγματοληψία και εξέταση ή αποστολή δειγμάτων για εξέταση (πχ νεκρών ή ζωντανών μελισσών, γόνου, μελιού, βασιλικού πολτού, κεριού, γύρης, πρόπολης, κλπ).
  • Καταγραφή μελισσοκόμων, μελισσοσμηνών, παγίων εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Χρηματοδότηση

Το μέγιστο ύψος επιχορήγησης για τη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας ανέρχεται στο ποσό των 1.113.205 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

345345

Στοιχεία επικοινωνίας των Μελισσοκομικών Κέντρων μπορείτε να βρείτε εδώ