Τα Κέντρα Μελισσοκομίας της χώρας – Υποχρεωτική η έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας της χώρας – Υποχρεωτική η έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα 16 Κέντρα Μελισσοκομίας αποτελούν αυτόνομες μονάδες διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των μελισσοκόμων και καλύπτουν όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες  των Κέντρων Μελισσοκομίας είναι:

  • Παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής και επιστημονικής υποστήριξης στους μελισσοκόμους.
  • Ενημέρωση των μελισσοκόμων για τα ισχύοντα προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας.
  • Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων.
  • Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης για αρχάριους ή προχωρημένους μελισσοκόμους.
  • Παραλαβή αιτήσεων, συγκέντρωση δικαιολογητικών, ενημέρωση και γενικά η εφαρμογή όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.
  • Δειγματοληψία και εξέταση ή αποστολή δειγμάτων για εξέταση (πχ νεκρών ή ζωντανών μελισσών, γόνου, μελιού, βασιλικού πολτού, κεριού, γύρης, πρόπολης, κλπ).
  • Καταγραφή μελισσοκόμων, μελισσοσμηνών, παγίων εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα γραφεία των Κέντρων Μελισσοκομίας έχουν έδρα σε Αγροτικούς – Μελισσοκομικούς Φορείς και την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ).

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας

Untitled-1Untitled-2

Πέραν των παραπάνω Κέντρων Μελισσοκομίας, υπάρχει και το γραφείο στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), με έδρα τη Λάρισα.

Υποχρεωτική η έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Όσοι μελισσοκόμοι κατέχουν 10 μελίσσια και άνω υποχρεούνται να έχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών σας (2 φωτογραφίες, φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ, βεβαίωση συλλόγου, έγγραφα που θα πάρετε από τον σύλλογο)  η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σας δίνει έναν αριθμό που θα πρέπει να πυροσφραγιστεί στις κυψέλες σας. 

Ο αρμόδιος γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης θα ελέγξει τις πυροσφραγισμένες κυψέλες και στη συνέχεια θα εκδοθεί το μελισσοκομικό σας βιβλιάριο.