ΚΕΟΣΟΕ – Μέτρο Απόσταξης Κρίσης: Να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα οι τιμές σταφυλιών

ΚΕΟΣΟΕ – Μέτρο Απόσταξης Κρίσης: Να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα οι τιμές σταφυλιών

Προκειμένου να αποβεί αποτελεσματικό το εργαλείο της Απόσταξης κρίσης η Κεντρική Συνεταιριστική Ενωση Αμπελοοινικών Προιόντων (ΚΕΟΣΟΕ) επισημαίνει κάποιες προϋποθέσεις ώστε να αποφευχθούν αθέμιτες πρακτικές.

Με δεδομένο ότι στόχος του μέτρου, είναι η αποσυμφόρηση των αποθεμάτων οίνου από τα οινοποιεία, προκειμένου τα τελευταία να παραλάβουν την επερχόμενη συγκομιδή σταφυλιών, είναι κρίσιμο, η διαδικασία της απόσταξης κρίσης να συνδεθεί με τον επερχόμενο τρυγητό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ, είναι αναγκαίο, η ένταξη και η καταβολή της αξίας απόσυρσης του οίνου για απόσταξη να είναι επιλέξιμη μόνο, όταν διατηρηθεί το επίπεδο τιμών σταφυλιών που καταβλήθηκε την περσινή περίοδο στους αμπελουργούς, δεσμεύοντας τα οινοποιεία ώστε να μην καταρρεύσουν οι τιμές της σταφυλικής παραγωγής.

Ιδιαίτερα αυτό θα καταστεί δυνατόν, εφόσον οι τιμές αποζημίωσης για απόσταξη οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη θα καλύπτει το κόστος παραγωγής του οίνου, γεγονός που θα δώσει κίνητρο στα οινοποιεία να συγκρατήσουν το επίπεδο των τιμών και θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους επίπεδο.