Κλείνει έπειτα από 18 χρόνια το Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων στην Αίγινα

Κλείνει έπειτα από 18 χρόνια το Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων στην Αίγινα

Κλείνει μετά από 18 χρόνια λειτουργίας το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) στην Αίγινα. Ξεκίνησε τη δράση του στην Θεσσαλονίκη το 1984, ενώ το 1990 συστάθηκε υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έδρα των δραστηριοτήτων του την Αίγινα.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ έδειξαν την πραγματική αδυναμία του ΕΚΠΑΖ να παρέχει έργο περίθαλψης, να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις και να φροντίζει για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ειδών που φιλοξενούνται, εξαιτίας προβλημάτων στις υποδομές (χειρουργείο χώρο ανάνηψης, λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις φιλοξενίας εθελοντών), στην μη επαρκή για το χαρακτήρα του κέντρου περίθαλψης υδροδότηση και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, δεν τηρούνται οι όροι για τα κριτήρια και τις διαδικασίες αναγνώρισης και εποπτείας των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας, οι υγειονομικές διατάξεις και η λήξη του χρησιδανείου που είχε δοθεί από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρήση του κτηρίου εγκατάστασης του ΕΚΠΑΖ και η μη ανανέωσή του.

Μέσα σε διάστημα 6 μηνών θα πρέπει το σύνολο των φιλοξενούμενων ειδών να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας ή να απελευθερωθεί στο φυσικό περιβάλλον.