Κλιματική Αλλαγή: Χρηματοδότηση 21,7 δις ευρώ από την Ε.Ε. σε αναπτυσσόμενες χώρες

Κλιματική Αλλαγή: Χρηματοδότηση 21,7 δις ευρώ από την Ε.Ε. σε αναπτυσσόμενες χώρες

Υπερδιπλασιάστηκαν από το 2013 έως σήμερα οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της για την χρηματοδότηση δράσεων που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες .

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παρέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα. Οι συνολικές συνεισφορές το 2018 ανήλθαν στα 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ.