Κορονοϊός: Απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις σε παραγωγούς-πωλητές λαϊκών αγορών

Κορονοϊός: Απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις σε παραγωγούς-πωλητές λαϊκών αγορών

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τον τρόπο που θα συμμετέχουν οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές άλλης Περιφέρειας από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους.

Εντός τριών ημερών από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει κάθε παραγωγός-πωλητής ή ο αναπληρωτής του, με υπεύθυνη δήλωση, να δηλώσει μόνιμο τόπο κατοικίας στην περιοχή που θέλει να δραστηριοποιείται.

Ο παραγωγός-πωλητής δεσμεύεται ότι, μέχρι τη λήξη των μέτρων καραντίνας, δεν θα επανέλθει στην περιφέρειά του αλλά θα μένει μόνιμα στην περιοχή που θα δηλώσει και θα εμπορεύεται τα προϊόντα που θα στέλνουν από τον τόπο παραγωγής στον ίδιο ή τον αναπληρωτή του.

Την υπεύθυνη δήλωση θα την φέρει πάντα μαζί του.

Φυσικά, η λειτουργία των λαϊκών αγορών εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία με σκοπό την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.