Κορονοϊός: Οδηγός για τη Βιομηχανία Τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

Κορονοϊός: Οδηγός για τη Βιομηχανία Τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

Οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων στη Βιομηχανία Τροφίμων από τη νόσο COVID – 19, εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης, η Βιομηχανία Τροφίμων δεν ανέστειλε τη λειτουργία της και έχοντας δομημένα και ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίσει τον ιό SARS-CoV-2, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μέτρων ελέγχου ή/και της τροποποίησης των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται.

Η επιλογή και η ένταση εφαρμογής των μέτρων αυτών μπορεί να παρουσιάζουν διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρήσεων ή διαφορετικών μονάδων μιας επιχείρησης και θα πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια λειτουργικών χαρακτηριστικών και επικινδυνότητας μετάδοσης του ιού.

Βρείτε τον Οδηγό για τη Βιομηχανία Τροφίμων εδώ καθώς και τον Πίνακα Αξιολόγησης του Κινδύνου εδώ.