Κορονοϊός: Ποια καταστήματα πώλησης αγροεφοδίων συνεχίζουν τη λειτουργία τους

Κορονοϊός: Ποια καταστήματα πώλησης αγροεφοδίων συνεχίζουν τη λειτουργία τους

Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που αφορούν την καλλιέργεια και παραγωγή αγροτικών προϊόντων, σ’υμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα καταστήματα που διαθέτουν:

  • άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
  • άδεια εμπορίας λιπασμάτων
  • άδεια πολλαπλασιαστικού υλικού
  • άδεια πώλησης και εμπορίας ζωoτροφών
  • άδεια πώλησης και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων αυτών οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που έχει εκπονήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).