Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών: Αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών από τον Οκτώβρη ως το Μάιο

Κορυφοξήρα εσπεριδοειδών: Αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών από τον Οκτώβρη ως το Μάιο

Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται με την μορφή απότομου μαρασμού, χλώρωσης και ξήρανσης των φύλλων, αποξήρανσης κλαδίσκων και βραχιόνων, αποπληξίας και πορτοκαλόχρωμου ως καστανού μεταχρωματισμού των αγγείων (όχι απαραίτητα).

Τρόποι μετάδοσης

Η διασπορά των μολυσμάτων γίνεται:

  • με την βροχή (ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αέρα),
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό και
  • σε μεγάλες αποστάσεις με τα πουλιά.

Τρόποι αντιμετώπισης

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται συνδυασμός καλλιεργητικών και χημικών μέτρων:

Καλλιεργητικά μέτρα

  • Αφαίρεση και κάψιμο ξερών βλαστών , κλαδίσκων, βραχιόνων και λαίμαργων βλαστών των δένδρων με σημαντικό μέρος και υγιούς τμήματος. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από Μάη έως Σεπτέμβρη.
  • Αποφυγή δημιουργίας πληγών ιδίως στο ριζικό σύστημα των δέντρων.
  • Αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών από τον Οκτώβρη ως το Μάιο.
  • Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης.
  • Αποφυγή άρδευσης με τεχνητή βροχή.
  • Καταστροφή των ζιζανίων επειδή έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία τους στον οπωρώνα, ευνοεί τον σχηματισμό καρποφοριών του παθογόνου.

Χημικά μέτρα

Σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών συνιστώνται 3-4 ψεκασμοί με χαλκούχο σκεύασμα, σε μηνιαία διαστήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψεκασμοί κοντά στην συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους για τον καταναλωτή (ανεύρεση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους εμπορεύσιμους καρπούς) και γι’ αυτό όταν γίνονται πρέπει να τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ οι δοσολογίες και τα αναγραφόμενα στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρονικά όρια ασφαλείας μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ