Κρατικές ενισχύσεις σε 15.534 ροδακινοπαραγωγούς – Το ύψος ενίσχυσης

Συνολικά 15.534 παραγωγοί θα λάβουν κρατική ενίσχυση των οποίων οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ροδάκινων, νεκταρινιών και βιομηχανικών ροδάκινων υπέστησαν ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά την χρονική περίοδο από 27 έως 28 Ιουνίου 2018.

Οι συνολικές εκτάσεις

Οι κρατικές ενισχύσεις αφορούν καλλιέργειες που διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά την χρονική περίοδο που σημειώθηκαν οι έντονες βροχοπτώσεις και βρίσκονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

 • Ημαθίας,
 • Πέλλας,
 • Πιερίας,
 • Κοζάνης,
 • Τρικάλων,
 • Λάρισας,
 • Μαγνησίας,
 • Καβάλας και
 • Φλώρινας

Τα συνολικά στρέμματα ανά καλλιέργεια:

 • ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ: 56.677
 • ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ: 18.536
 • ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ: 27.707
 • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ: 47.277
 • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ: 35.259

Οι δικαιούχοι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018 και να μην έχουν λάβει κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα, συμπεριλαμβανόμενης της παραπάνω ενίσχυσης, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας περισσότερες των 15.000 ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

 • 1.000 ευρώ/εκτάριο για τα σοβαρά ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,
 • 500 ευρώ/εκτάριο για τα μετρίως ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,
 • 1.200 ευρώ/εκτάριο για τα σοβαρά ζημιωθέντα νεκταρίνια,
 • 600 ευρώ/εκτάριο για τα μετρίως ζημιωθέντα νεκταρίνια,
 • 500 ευρώ/εκτάριο για τα βιομηχανικά ροδάκινα.

Το πλήθος των δικαιούχων παραγωγών και οι στρεμματικές εκτάσεις ανά κατηγορία ροδάκινων:

Πλήθος παραγωγών και στρεμματικές εκτάσεις ανά κατηγορία ροδάκινων