ΕΔΟΕΕ: Τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ΟΕΦ

ΕΔΟΕΕ: Τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ΟΕΦ

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, για την τριετία 2015-2018, θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς, κ. Γωνιωτάκης Γεώργιος, σε επιστολή του στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Η σημασία του ελαιοκομικού τομέα καθίσταται ακόμη πιο σημαντική και πιο καθοριστική για την ανασυγκρότηση της εθνικής και της αγροτική μας οικονομίας.

Τα κριτήρια επιλογής των Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, θα πρέπει να είναι η σύνδεση και η σχέση τους με τους στόχους της εθνικής στρατηγικής και όχι η ικανοποίηση τοπικών συμφερόντων ή η διασφάλιση πολιτικών ισορροπιών.

Τα κριτήρια, που θα τεθούν για την αξιολόγηση και επιλογή των προς υλοποίηση Προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου αντικειμενικά και ορθολογικά, να αξιοποιούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν για την χρηματοδότηση τους και να προωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ελαιοκομικό τομέα και τα προϊόντα του.