Κύπρος: Μέτρα προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από τα αγρινά

Κύπρος: Μέτρα προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από τα αγρινά

Μέτρα προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από τα αγρινά αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου.

Ανταποκρινόμενο σε ένα διαχρονικό αίτημα των γεωργών στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα αγρινά, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε ευρεία διαβούλευση τόσο με τις αγροτικές οργανώσεις, όσο και με εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων πριν την οριστικοποίηση των δύο Σχεδίων, τα οποία έτυχαν ευρείας αποδοχής.

Πρόκειται για Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη των γεωργικών καλλιεργειών, με σκοπό την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά, καθώς και Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούν τα αγρινά στις καλλιέργειες.

Τα Σχέδια αυτά, συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπουν επιδότηση μέχρι και 70% του κόστους δημιουργίας προστατευτικής περίφραξης για τις γεωργικές καλλιέργειες και αποζημίωση μέχρι το 80% των ζημιών και της απώλειας εισοδήματος των επηρεαζόμενων παραγωγών.

Το αγρινό (γνωστό και ως μουφλόν) είναι είδος άγριου προβάτου. Τα κέρατά τους κάνουν μια σχεδόν πλήρη περιστροφή και έχουν μήκος περίπου 85 εκατοστά. Το Κυπριακό αγρινό είναι ενδημικό είδος, συναντάται δηλαδή μόνο στην Κύπρο και απαριθμείται στις 3.000.

Πηγή: dasarxeio.com, wikipedia