Κυρίαρχα τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα στη Βουλγαρία

Κυρίαρχα τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα στη Βουλγαρία

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Ελλάδα κυριαρχεί σταθερά στις εξαγωγές φρούτων προς τη Βουλγαρία, καλύπτοντας το 2014 το 43% των συνολικών εισαγωγών, ακολουθούμενη από την Τουρκία με 15%, ενώ, στον τομέα των λαχανικών, Ελλάδα και Τουρκία κατέγραψαν εξαγωγές ίσης περίπου αξίας (19% των συνολικών εισαγωγών), ακολουθούμενες από τη FYROM (6,5%).

Οι εξαγωγές προϊόντων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος (πορτοκάλια, μανταρίνια, ακτινίδια) κυμαίνεται σε ποσοστά από 72 έως 82% του συνόλου των βουλγαρικών εισαγωγών στα ίδια προϊόντα.

Κυριότεροι εξαγωγείς φρούτων στη Βουλγαρία (σε χιλιάδες Ευρώ)

1234

Κυριότεροι εξαγωγείς πορτοκαλιών στη Βουλγαρία (σε χιλιάδες Ευρώ)

97878

Κυριότεροι εξαγωγείς λαχανικών στη Βουλγαρία (σε χιλιάδες Ευρώ)

67832

Διακυμάνσεις διαπιστώνονται στις εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου, με τη χώρα μας να προηγείται της Ισπανίας και να έπεται της Ιταλίας, ενώ στις εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών η κυριαρχία της Ελλάδος είναι εμφανής με την Τουρκία να ακολουθεί.

Κυριότεροι εξαγωγείς ελαιολάδου στη Βουλγαρία (σε χιλιάδες Ευρώ)

222

Κυριότεροι εξαγωγείς παρθένου ελαιολάδου στη Βουλγαρία (σε χιλιάδες Ευρώ)

666

Κυριότεροι εξαγωγείς επιτραπέζιων ελαιών στη Βουλγαρία (σε χιλιάδες Ευρώ)

111

Στα ιχθηρά / αλιεύματα η Ελλάδα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής της Βουλγαρίας σε λαυράκι και τσιπούρα (με ποσοστό 96% και 99,7% αντίστοιχα), ενώ, ως προς τα γαλακτοκομικά, δεν απουσιάζουν οι εξαγωγές φέτας και παγωτού.

Τα υπό εξέταση προϊόντα εισάγονται ελεύθερα και απρόσκοπτα στη Βουλγαρία χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά ή κτηνιατρικά πιστοποιητικά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.