Λήγει ο χρόνος για την εμπρόθεσμη καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς

Λήγει ο χρόνος για την εμπρόθεσμη καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς

Παρατείνεται ο χρόνος της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2014, έως τις 31 Ιουλίου 2015.

Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την αδυναμία ορισμένων παραγωγών να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που έληγε στις 31 Μαρτίου 2015, η εν λόγω παράταση δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μπορέσουν να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά ανοίγοντάς τους το δρόμο να λάβουν και τυχόν αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2014 θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου, να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2014.

Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν, έως 31 Ιουλίου στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς, με τον κωδικό ΜΠ 714, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2014 προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Επιπρόσθετα και όσον αφορά την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2015, προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις ζημιών θα πρέπει ο δικαιούχος παραγωγός να καταβάλει εμπρόθεσμα την εισφορά του έτους 2015 (έως 31.03.2016) και να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές για τα έτη 2012, 2013 και 2014.