Λιγότερες από πέρσι οι Δηλώσεις Συγκομιδής – Υποχρεωτική η υποβολή τους

Λιγότερες από πέρσι οι Δηλώσεις Συγκομιδής – Υποχρεωτική η υποβολή τους

Αν και απομένουν 2 μέρες μόνο, από την εκπνοή της προθεσμίας (κατά παράταση) για την ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής, ο αριθμός των παραγωγών που ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα στην υποχρεωτική υποβολή τους ανέρχεται στον αριθμό των 23.550 έναντι 24.150 την αντίστοιχη περσινή ημερομηνία.

Η υστέρηση του αριθμού υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής λαμβάνει χώρα παρά την αύξηση των κινήτρων υποβολής τους που αφορούν την λήψη άδειας φύτευσης, τον χαρακτηρισμό του αμπελώνα ως εγκαταλελειμμένου ή όχι ενώ αποτελεί και προϋπόθεση για την έγκριση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης.

Μεγάλη υστέρηση παρατηρείται στις περισσότερες Π.Ε. της χώρας αφού το ποσοστό των αμπελουργών που υποβάλλει Δηλώσεις Συγκομιδής κυμαίνεται από 6%-69%.

Στις Π.Ε. των Ιονίων Νήσων το ποσοστό υποβολής ανέρχεται σε 6%, της Δυτικής Ελλάδος σε 12%, της Πελοποννήσου σε 15%, της Στερεάς Ελλάδας σε 16%, της Αττικής με 18% και της Κρήτης σε 25% συνεπώς οι αμπελουργοί στις περιοχές αυτές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σχετική απροθυμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις.