Λιγότερο ελκυστικά τα προϊόντα καπνού

Το Συμβούλιο ενέκρινε μια αναθεωρημένη οδηγία για τα προϊόντα καπνού που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν χρονικό περιθώριο δύο ετών για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου θα πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες.

Ο κύριος στόχος της αναθεώρησης είναι να καταστήσει λιγότερο ελκυστικά τα προϊόντα καπνού, ιδίως για τους νέους, μέσα από την ενίσχυση των κανόνων για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων.

Ειδικότερα, η νέα οδηγία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

  • απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα με ιδιαίτερες γεύσεις (όπως αρώματα φρούτων ή βανίλια) μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.
  • απαιτεί να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού και των σχετικών προϊόντων προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα. Επιπλέον, κάθε πακέτο καπνού πρέπει να φέρει μια γενική προειδοποίηση (όπως «Το κάπνισμα σκοτώνει – σταματήστε το τώρα» ) και το ενημερωτικό μήνυμα: «Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 70 ουσίες που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο».
  • απαγορεύει παραπλανητικούς χαρακτηρισμούς (όπως «φυσικά» ή «βιολογικά») στα προϊόντα καπνού, καθώς και τα μικρού μεγέθους (τύπου ‘κραγιόν’) πακέτα.
  • εισάγει ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού των προϊόντων καπνού, προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και ο περιορισμός των παραποιημένων προϊόντων.