Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α, ιδρύθηκε το 2018 με δωρεά βιβλίων από φοιτητές και διοικητικά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, με αγάπη για την λογοτεχνία.

Διαθέτει πάνω από 200 βιβλία προς δανεισμό στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο δανεισμός βιβλίων από τη λογοτεχνική βιβλιοθήκη είναι δωρεάν, με χρόνο δανεισμού ενός μήνα και δυνατότητα παράτασης του δανεισμού.

Η λειτουργία της πραγματοποιείται από φοιτητές, μέλη της Ομάδας Εθελοντισμού του Γ.Π.Α. και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.

Ανοιχτή κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 12.30 -14.15 μ.μ., για το δανεισμό και την επιστροφή βιβλίων, στο χώρο του αναγνωστηρίου του Γ.Π.Α.