Η παραγωγή μανιταριών στη Γερμανία

Η συνολική παραγωγή μανιταριών στη Γερμανία το 2013 ανήλθε σε 62.000 τόνους εκ των οποίων το 99% αφορούσε την ποικιλία champignons.

Η παραγωγή μανιταριών σε μεγάλες εκτάσεις γίνεται κυρίως στα νέα ομόσπονδα κρατίδια, ενώ η συνολική καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται σε 264 εκτάρια εκ των οποίων τα 133 εκτάρια βρίσκονται στη Κάτω Σαξωνία.

Διαβάστε επίσης:

Το «μικροκλίμα» των μανιταριών

Η παραγωγή μανιταριών στη Γερμανία