Σχέδιο για μαζική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών πέριξ της τέως λίμνης Κάρλας

Σχέδιο για μαζική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών πέριξ της τέως λίμνης Κάρλας

Η παραχώρηση χρήσης των εκτάσεων πέριξ της τέως λίμνης Κάρλας για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο 2015 – 2016 (ξεκινάει το Φθινόπωρο) θα γίνει έναντι χαμηλού τιμήματος κατά προτίμηση σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή Ομάδες Παραγωγών σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς (άρθρο 7 του Νόμου 4061/2012).

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, να εκπονηθεί ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των εκτάσεων πέριξ της τέως λίμνης Κάρλας με στόχο η παραχώρηση των εκτάσεων να εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου για ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας και ειδικότερα για την μαζική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών προκειμένου να μειωθεί το κόστος εκτροφής.