Μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές ελληνικού βάμβακος

Μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές ελληνικού βάμβακος

Σημαντική αύξηση της τάξης του 13,5% εμφάνισαν στο α’ εξάμηνο του 2017 οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, ενώ ειδικά οι εξαγωγές βάμβακος σημείωσαν αύξηση της τάξης του 30% και ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη αύξηση της αξίας των εξαγωγών βαμβακιού οφείλεται στην ενίσχυση της μέσης τιμής, σε ποσοστό σχεδόν 16%. Σε όγκο η αύξηση ανήλθε στο 14,9%.